ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你再唱一遍我来伴奏

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你再唱一遍我来伴奏-, *你再唱一遍我来伴奏*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You sing it over again, and I'll do Humoresque with it.[CN] 你再唱一遍我来伴奏 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (zài) (chàng)一遍 (yī biàn)我来 ()伴奏 (bàn zòu)

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (さい) (pref) re-; again; repeated; deutero-; deuto-; deuter-; (P) [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) again; once more; re-; second; another; then (after sth, and not until then) [CE-DICT-Traditional]
 • (chàng, ㄔㄤˋ) sing; to call loudly; to chant [CE-DICT-Simplified]
 • (chàng, ㄔㄤˋ) sing; to call loudly; to chant [CE-DICT-Traditional]
一遍
 • (いっぺん) (n-adv) (1) once; one time; (all at) once; in one sitting; (2) exclusively; only; alone; (P) [EDICT]
 • (yī biàn, ㄧ ㄅㄧㄢˋ) one time (all the way through); once through [CE-DICT-Simplified]
 • (yī biàn, ㄧ ㄅㄧㄢˋ) one time (all the way through); once through [CE-DICT-Traditional]
伴奏
 • (ばんそう) (n,vs) (musical) accompaniment; (P) [EDICT]
 • (bàn zòu, ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ) to accompany (musically) [CE-DICT-Simplified]
 • (bàn zòu, ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ) to accompany (musically) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top