ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你们就只有一个金婚纪念日呢 杰妈妈

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你们就只有一个金婚纪念日呢 杰妈妈-, *你们就只有一个金婚纪念日呢 杰妈妈*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you only get one golden anniversary, Mama J. Hey, hey, hey, hey, hey, yeah. Hey![CN] 你们就只有一个金婚纪念日呢 杰妈妈 Welcome Home, Roscoe Jenkins (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

你们 (nǐ men) (jiù)只有 (zhǐ yǒu)一个 (yī gè)金婚 ()纪念日 (jì niàn rì) (ne) (jié)妈妈 (mā ma)

 


  

 
你们
 • (nǐ men, ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙) you (plural) [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
只有
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT-Traditional]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
金婚
 • (きんこん) (n) golden wedding [EDICT]
纪念日
 • (jì niàn rì, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄖˋ) day of commemoration; memorial day [CE-DICT-Simplified]
 • (ne, ㄋㄜ˙) (question particle for subjects already mentioned) [CE-DICT-Simplified]
 • (ní, ㄋㄧˊ) woolen material [CE-DICT-Simplified]
 • (ne, ㄋㄜ˙) (question particle for subjects already mentioned) [CE-DICT-Traditional]
 • (ní, ㄋㄧˊ) woolen material [CE-DICT-Traditional]
 • (jié, ㄐㄧㄝˊ) hero; heroic [CE-DICT-Simplified]
妈妈
 • (mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙) mama; mommy; mother [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top