ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你们可以继续随意饮用吧台的饮料

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你们可以继续随意饮用吧台的饮料-, *你们可以继续随意饮用吧台的饮料*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are all welcome to drink the bar dry.[CN] 你们可以继续随意饮用吧台的饮料 Tenebre (1982)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

你们 (nǐ men)可以 (kě yǐ)继续 (jì xù)随意 (suí yì)饮用 (yǐn yòng)吧台 (bā tái) (de)饮料 (yǐn liào)

 


  

 
你们
 • (nǐ men, ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙) you (plural) [CE-DICT-Simplified]
可以
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Simplified]
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Traditional]
继续
 • (jì xù, ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ) to continue; to proceed with; to go on with [CE-DICT-Simplified]
随意
 • (ずいい) (adj-na,n) voluntary; optional; (P) [EDICT]
 • (suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ) as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious [CE-DICT-Simplified]
饮用
 • (yǐn yòng, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ) drink; drinking or drinkable (water) [CE-DICT-Simplified]
吧台
 • (bā tái, ㄅㄚ ㄊㄞˊ) counter of a bar (pub) [CE-DICT-Simplified]
 • (bā tái, ㄅㄚ ㄊㄞˊ) counter of a bar (pub) [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
饮料
 • (yǐn liào, ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ) drink; beverage [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top