ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你今天看上去象一棵站满猫头鹰的树

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你今天看上去象一棵站满猫头鹰的树-, *你今天看上去象一棵站满猫头鹰的树*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This morning you look like a tree full of owls.[CN] 你今天看上去象一棵站满猫头鹰的树 High Society (1956)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

今天 看上去 一棵 猫头鹰

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
今天
 • (jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ) today; at the present; now [CE-DICT-Simplified]
 • (jīn tiān, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ) today; at the present; now [CE-DICT-Traditional]
看上去
 • (kàn shang qu, ㄎㄢˋ ㄕㄤ˙ ㄑㄩ˙) it would appear; it seems (that) [CE-DICT-Simplified]
 • (kàn shang qu, ㄎㄢˋ ㄕㄤ˙ ㄑㄩ˙) it would appear; it seems (that) [CE-DICT-Traditional]
 • (ぞう) ช้าง [LongdoJP]
 • (しょう) (n) phenomenon; (P) [EDICT]
 • (ぞう) (n) elephant; (P) [EDICT]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) elephant; shape; form; appearance; of that shape; comparable to; such as...; image under a map (math.) [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) elephant; shape; form; appearance; of that shape; comparable to; such as...; image under a map (math.) [CE-DICT-Traditional]
 • (zhàn, ㄓㄢˋ) station; to stand; to halt; to stop [CE-DICT-Simplified]
 • (zhàn, ㄓㄢˋ) station; to stand; to halt; to stop [CE-DICT-Traditional]
 • (mǎn, ㄇㄢˇ) Manchurian; to fill; to fulfill; filled; packed [CE-DICT-Simplified]
猫头鹰
 • (māo tóu yīng, ㄇㄠ ㄊㄡˊ ㄧㄥ) owl [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (shù, ㄕㄨˋ) tree [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top