ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你 朱利安・基利教授 获得过科学和人道诺贝尔奖

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你 朱利安・基利教授 获得过科学和人道诺贝尔奖-, *你 朱利安・基利教授 获得过科学和人道诺贝尔奖*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You, Professor Julian Keeley, awarded the Nobel prize for science and humanity.[CN] 你 朱利安・基利教授 获得过科学和人道诺贝尔奖 The Satanic Rites of Dracula (1973)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

教授 获得 科学 人道 诺贝尔奖

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (しゅ) (n) (1) cinnabar; vermillion; red; slightly-orange red; (2) red pigment (and ink made from same); (3) red text (as used to correct documents) [EDICT]
 • (あけ(P);ひ(緋)) (n) (1) scarlet; red; (2) (See 朱に染まる) blood; (P) [EDICT]
 • (あか) (n) (1) red; crimson; scarlet; (2) red-containing colour (e.g. brown, pink, orange); (3) (col) (often written as アカ) Red (i.e. communist); (4) (abbr) (See 赤信号) red light; (5) (abbr) (See 赤字・1,赤字・2) red ink (i.e. in finance or proof-reading); (in) the red; (adj-no,n-pref) (6) (See 赤の他人) complete; total; perfect; obvious [EDICT]
 • (zhū, ㄓㄨ) vermilion; surname Zhu [CE-DICT-Simplified]
 • (zhū, ㄓㄨ) vermilion [CE-DICT-Simplified]
 • (zhū, ㄓㄨ) vermilion; surname Zhu [CE-DICT-Traditional]
 • (り) (n) advantage; benefit; profit; interest; (P) [EDICT]
 • (lì, ㄌㄧˋ) advantage; benefit; profit; sharp [CE-DICT-Simplified]
 • (lì, ㄌㄧˋ) advantage; benefit; profit; sharp [CE-DICT-Traditional]
 • (やす) (pref,suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 安請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous [EDICT]
 • (ān, ) content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An [CE-DICT-Simplified]
 • (ān, ) content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An [CE-DICT-Traditional]
 • (き) (n) (1) {chem} (See 官能基) group; (2) (See 遊離基) (free) radical; (ctr) (3) counter for installed or mounted objects (e.g. stone lanterns, gravestones) [EDICT]
 • (もとい) (n) (1) (arch) basis; foundation; (2) cause [EDICT]
 • (もと) (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) [EDICT]
 • (jī, ㄐㄧ) base; foundation; basic; radical (chem.) [CE-DICT-Simplified]
 • (jī, ㄐㄧ) base; foundation; basic; radical (chem.) [CE-DICT-Traditional]
教授
 • (きょうじゅ) ศาสตราจารย์ [LongdoJP]
 • (きょうじゅ) (n,vs,adj-no) (1) professor; (2) teaching; instruction; (P) [EDICT]
 • (jiào shòu, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ) university professor; to instruct; to lecture on [CE-DICT-Simplified]
 • (jiào shòu, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ) university professor; to instruct; to lecture on [CE-DICT-Traditional]
获得
 • (huò dé, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ) to obtain; to receive; to get [CE-DICT-Simplified]
 • (guò, ㄍㄨㄛˋ) (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo [CE-DICT-Simplified]
科学
 • (かがく) (n) science; (P) [EDICT]
 • (kē xué, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ) science; scientific knowledge; scientific [CE-DICT-Simplified]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Simplified]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Simplified]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Simplified]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Traditional]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Traditional]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Traditional]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Traditional]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Traditional]
人道
 • (じんどう) (n) humanity; sidewalk; footpath; (P) [EDICT]
 • (rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ) human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation) [CE-DICT-Simplified]
 • (rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ) human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation) [CE-DICT-Traditional]
诺贝尔奖
 • (Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ) Nobel prize [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top