ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

作为女上位的精彩变化 男人 [...] 或者床沿 让女人跨坐在身上

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -作为女上位的精彩变化 男人 [...] 或者床沿 让女人跨坐在身上-, *作为女上位的精彩变化 男人 [...] 或者床沿 让女人跨坐在身上*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Woman) For an intriguing twist on woman on top, there is always the seated position with the man sitting on a chair or on the edge of a bed, with his partner straddling him.[CN] 作为女上位的精彩变化 男人可以坐在椅子上 或者床沿 让女人跨坐在身上 The Lovers' Guide (1991)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

作为 女上位 精彩 变化 男人 可以 坐在 椅子 或者 床沿 女人 坐在 身上

 


  

 
作为
 • (zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ) one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
精彩
 • (せいさい) (n) brilliance; vividness; (P) [EDICT]
 • (jīng cǎi, ㄐㄧㄥ ㄘㄞˇ) brilliant; splendid [CE-DICT-Simplified]
 • (jīng cǎi, ㄐㄧㄥ ㄘㄞˇ) brilliant; splendid [CE-DICT-Traditional]
变化
 • (biàn huà, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ) change; vary [CE-DICT-Simplified]
男人
 • (nán rén, ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ) a man; a male; men [CE-DICT-Simplified]
 • (nán rén, ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ) a man; a male; men [CE-DICT-Traditional]
可以
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Simplified]
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Traditional]
椅子
 • (いす) (n) (1) chair; stool; (2) post; office; position; (P) [EDICT]
 • (いし) (n) traditional square chair with armrests and a torii-shaped back (used by the emperor, etc. during ceremonies) [EDICT]
 • (yǐ zi, ㄧˇ ㄗ˙) chair [CE-DICT-Simplified]
 • (yǐ zi, ㄧˇ ㄗ˙) chair [CE-DICT-Traditional]
 • (かみ) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน [LongdoJP]
 • (うえ) (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [EDICT]
 • (うわ) (n,pref) upper; upward; outer; surface; top [EDICT]
 • (かみ) (n) (1) (ant [EDICT]
 • (じょう) (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) [EDICT]
 • (shàng, ㄕㄤˋ) on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [CE-DICT-Simplified]
 • (shàng, ㄕㄤˋ) on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [CE-DICT-Traditional]
或者
 • (huò zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ) or; possibly; maybe; perhaps [CE-DICT-Simplified]
 • (huò zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ) or; possibly; maybe; perhaps [CE-DICT-Traditional]
床沿
 • (chuáng yán, ㄔㄨㄤˊ ㄧㄢˊ) bedside [CE-DICT-Simplified]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT-Simplified]
女人
 • (にょにん) (n) women [EDICT]
 • (nǚ rén, ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ) woman [CE-DICT-Simplified]
 • (nǚ rén, ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ) woman [CE-DICT-Traditional]
 • (kuà, ㄎㄨㄚˋ) step across; step astride [CE-DICT-Simplified]
 • (kuà, ㄎㄨㄚˋ) step across; step astride [CE-DICT-Traditional]
身上
 • (しんしょう) (n) (1) fortune; property; (2) household; home; housekeeping; (3) asset [EDICT]
 • (しんじょう) (n) merit; body; social position; (P) [EDICT]
 • (shēn shàng, ㄕㄣ ㄕㄤˋ) on the body [CE-DICT-Simplified]
 • (shēn shàng, ㄕㄣ ㄕㄤˋ) on the body [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top