ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

余震

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -余震-, *余震*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
余震[yú zhèn, ㄩˊ ㄓㄣˋ, / ] (earthquake) aftershocks, #33,477 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
余震[よしん, yoshin] (n) แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่แผ่นดินไหวใหญ่, See also: S. aftershock,

Japanese-English: EDICT Dictionary
余震[よしん, yoshin] (n) aftershock; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aftershock![JA] 余震だ! The Simpsons Movie (2007)
And it's not aftershocks I'm talking about.[JA] これは余震の事では ありません San Andreas (2015)
There's liable to be aftershocks.[JA] - 余震が起こりやすい State v. Queen (2013)
HAVE CONFIRMED THAT THIS MORNING'S AFTERSHOCK...[CN] -今天早上的余震 New Nightmare (1994)
There have been at least five aftershocks ranging in magni...[JA] 5回以上の余震が起きています いいぞマグニ、行くぞ San Andreas (2015)
Aftershock![CN] 余震 The Simpsons Movie (2007)
Aftershocks continue to rock the Los Angeles area...[JA] 余震が続いています ロサンゼルス地域... San Andreas (2015)
HAVE COUNTED OVER 300 TEMBLORS SO FAR.[CN] 目前余震超过三百次 New Nightmare (1994)
Might be some subsurface aftershocks, but up here we'll be fine.[JA] 表面下の余震のようだ... Europa Report (2013)
That wasn't an aftershock, that was an explosion.[JA] 余震じゃないわ 爆発よ Human for a Day (2015)
Closer to home, nerves are finally calming on the east coast where the shaking was felt hey.[JA] 地球全体に存在しています 今は落ち着きを見せています まだ、東海岸では 余震が続いてます San Andreas (2015)
Come on. It's another aftershock.[JA] 余震 San Andreas (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top