ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

何たる

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -何たる-, *何たる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
何たる[なんたる, nantaru] (adj-pn) what (e.g. "what rudeness") (an expression of surprise, anger) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She has been studying French for ten years, so she ought to realize what French is.彼女はもう10年もフランス語を勉強しているのだから、フランス語の何たるかはよくわかっているはずだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, really, this is a most extraordinary species, don't you think?[JA] 何たる 並外れた種! Alone in the World (2011)
You'll love it. And what a show it was.[JA] 絶対に気に入る 何たるショーであろうことか Le Grand Guignol (2014)
A scandal![JA] 何たる侮辱! Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
God, does that make you an expert on being a man?[JA] 男とは何たるかを? Gone Girl (2014)
Oh! My God...[JA] 何たること・・ Head (2013)
Where do you get off pulling this talk on me?[JA] 何たる言いぐさ! Hollow Triumph (1948)
Put your hands behind your head.[JA] 義務の何たるかを知らない The Hour of Death (2012)
You've got to admit that's sexier.[JA] セクシーの何たるかが わかってきたね The Empty Hearse (2014)
Oh humiliation that my slaves should see me captive![JA] ああ 何たる恥辱だ 奴隷どもが俺の 縛られた姿を見てしまう Das Rheingold (1980)
What a world this is.[JA] 何たる事だ The Last Starfighter (1984)
How many times do I have to teach you the meaning of cuisine?[JA] 料理の何たるかを 何回教えれば気が済む? A Dish Best Served Cold (2013)
What queen-like behaviour![JA] 何たる行儀! 300 (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top