ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

但是有些狗仔抓住你母亲不放 [...] 的事 已经变成了他们的口舌

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但是有些狗仔抓住你母亲不放 [...] 的事 已经变成了他们的口舌-, *但是有些狗仔抓住你母亲不放 [...] 的事 已经变成了他们的口舌*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, a few reporters got hold of the story and they now know you're dating a known felon.[CN] 但是有些狗仔抓住你母亲不放 现在 你跟小混混交往的事 已经变成了他们的口舌 Keep Your Enemies Closer (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

但是 (dàn shì)有些 (yǒu xiē) (gǒu) ()抓住 (zhuā zhù) ()母亲 (mǔ qīn) () (fàng) 现在 (xiàn zài) () (gēn)小混混 ()交往 (jiāo wǎng) (de) (shì) 已经 (yǐ jīng)变成 (biàn chéng) (le)他们 (tā men) (de)口舌 (kǒu shé)

 


  

 
但是
 • (dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ) but; however [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ) but; however [CE-DICT-Traditional]
有些
 • (yǒu xiē, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ) some; somewhat [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu xiē, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ) some; somewhat [CE-DICT-Traditional]
 • (いぬ) (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P) [EDICT]
 • (えのこ(犬子;犬児;狗);えのころ;えぬ(狗)) (n) (arch) (See 子犬) puppy [EDICT]
 • (gǒu, ㄍㄡˇ) dog [CE-DICT-Simplified]
 • (gǒu, ㄍㄡˇ) dog [CE-DICT-Traditional]
 • (zī, ) duty; responsibility [CE-DICT-Simplified]
 • (zǐ, ㄗˇ) minutely; young [CE-DICT-Simplified]
 • (zī, ) duty; responsibility [CE-DICT-Traditional]
 • (zǐ, ㄗˇ) minutely; young [CE-DICT-Traditional]
抓住
 • (zhuā zhù, ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ) grab [CE-DICT-Simplified]
 • (zhuā zhù, ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ) grab [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
母亲
 • (mǔ qīn, ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ) mother (formal) [CE-DICT-Simplified]
 • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
 • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Simplified]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Traditional]
 • (fàng, ㄈㄤˋ) to release; to free; to let go; to put; to place; to let out; to set off (fireworks) [CE-DICT-Simplified]
 • (fàng, ㄈㄤˋ) to release; to free; to let go; to put; to place; to let out; to set off (fireworks) [CE-DICT-Traditional]
现在
 • (xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ) now; at present; modern; current; nowadays [CE-DICT-Simplified]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT-Simplified]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT-Traditional]
交往
 • (jiāo wǎng, ㄐㄧㄠ ㄨㄤˇ) to associate; to contact; association; contact [CE-DICT-Simplified]
 • (jiāo wǎng, ㄐㄧㄠ ㄨㄤˇ) to associate; to contact; association; contact [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (こと(P);こん) (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) [EDICT]
 • (ごと) (suf) (1) (See 事・こと・6) nominalizing suffix; (2) (See 事・こと・7) pretending to ...; playing make-believe ... [EDICT]
 • (じ) (n) {Buddh} (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) matter; thing; item; work; affair [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) matter; thing; item; work; affair [CE-DICT-Traditional]
已经
 • (yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ) already [CE-DICT-Simplified]
变成
 • (biàn chéng, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ) to change into; to turn into; to become [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
口舌
 • (くぜつ;こうぜつ) (n,adj-no) talking recklessly; quarreling; quarrelling; curtain lecture; words; tongue [EDICT]
 • (kǒu shé, ㄎㄡˇ ㄕㄜˊ) tongue; dispute [CE-DICT-Simplified]
 • (kǒu shé, ㄎㄡˇ ㄕㄜˊ) tongue; dispute [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top