ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

但我不会食言,不会延误秦颂 待到你登上天台成为伟大的始皇帝

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但我不会食言,不会延误秦颂 待到你登上天台成为伟大的始皇帝-, *但我不会食言,不会延误秦颂 待到你登上天台成为伟大的始皇帝*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I will produce the anthem in time... f or your installation as emperor.[CN] 但我不会食言,不会延误秦颂 待到你登上天台成为伟大的始皇帝 The Emperor's Shadow (1996)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dàn) ()不会 (bù huì)食言 (shí yán)不会 (bù huì)延误 (yán wu)秦颂 () (dāi) (dào) ()登上 (dēng shàng)天台 (Tiān tái)成为 (chéng wéi)伟大 (wěi dà) (de)始皇帝 ()

 


  

 
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
不会
 • (bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ) improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to [CE-DICT-Simplified]
食言
 • (しょくげん) (n,vs) eat one's words; break one's promises [EDICT]
 • (shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ) lit. to eat one's words; to break a promise; to go back on one's word; to renege; unsworn testimony [CE-DICT-Simplified]
 • (shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ) lit. to eat one's words; to break a promise; to go back on one's word; to renege; unsworn testimony [CE-DICT-Traditional]
延误
 • (yán wu, ㄧㄢˊ ㄨ˙) delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay [CE-DICT-Simplified]
 • (dāi, ㄉㄞ) stay; delay [CE-DICT-Simplified]
 • (dài, ㄉㄞˋ) to wait; to treat; to deal with; to need; going to (do sth); about to; intending to [CE-DICT-Simplified]
 • (dāi, ㄉㄞ) stay; delay [CE-DICT-Traditional]
 • (dài, ㄉㄞˋ) to wait; to treat; to deal with; to need; going to (do sth); about to; intending to [CE-DICT-Traditional]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
登上
 • (dēng shàng, ㄉㄥ ㄕㄤˋ) to climb over; to ascend onto; to mount [CE-DICT-Simplified]
 • (dēng shàng, ㄉㄥ ㄕㄤˋ) to climb over; to ascend onto; to mount [CE-DICT-Traditional]
天台
 • (てんだい) (n) Buddhist sect (fr. 8th C) [EDICT]
 • (Tiān tái, ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ) Mt Tiantai near Shaoxing 紹興|绍兴 in Zhejiang, the center of Tiantai Buddhism 天台宗; Tiantai County in Zhejiang [CE-DICT-Simplified]
 • (Tiān tái, ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ) Mt Tiantai near Shaoxing 紹興|绍兴 in Zhejiang, the center of Tiantai Buddhism 天台宗; Tiantai County in Zhejiang [CE-DICT-Traditional]
成为
 • (chéng wéi, ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ) to become; to turn into [CE-DICT-Simplified]
伟大
 • (wěi dà, ㄨㄟˇ ㄉㄚˋ) great; mighty; large [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top