ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

但唯一理想的辦法 是通過鼻竇移除動靜脈畸形

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但唯一理想的辦法 是通過鼻竇移除動靜脈畸形-, *但唯一理想的辦法 是通過鼻竇移除動靜脈畸形*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the only way to remove the A.V.M. safely is through the sinus.[CN] 但唯一理想的辦法 是通過鼻竇移除動靜脈畸形 Holidaze (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dàn)唯一 (wéi yī)理想 (lǐ xiǎng) (de)辦法 (bàn fǎ) (shì)通過 (tōng guò) () (dòu)移除 ()動靜脈 ()畸形 (jī xíng)

 


  

 
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Traditional]
唯一
 • (ゆいいつ(P);ゆいつ(P)) (adj-no,adv) only; sole; unique; (P) [EDICT]
 • (wéi yī, ㄨㄟˊ ㄧ) only; sole [CE-DICT-Simplified]
 • (wéi yī, ㄨㄟˊ ㄧ) only; sole [CE-DICT-Traditional]
理想
 • (りそう) (n,adj-no) ideal; dream; (P) [EDICT]
 • (lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ) ideal [CE-DICT-Simplified]
 • (lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ) ideal [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
辦法
 • (bàn fǎ, ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ) means; method; way (of doing sth) [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
通過
 • (つうか) เคลื่อนที่ผ่าน [LongdoJP]
 • (つうか) (n,vs) passage through; transit; passing; (P) [EDICT]
 • (tōng guò, ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ) by means of; through; via; to adopt; to pass through; to get through; to switch over [CE-DICT-Traditional]
 • (はな) จมูก [LongdoJP]
 • (はな) (n) nose; (P) [EDICT]
 • (bí, ㄅㄧˊ) nose [CE-DICT-Simplified]
 • (bí, ㄅㄧˊ) nose [CE-DICT-Traditional]
 • (dòu, ㄉㄡˋ) surname Dou; sinus (anatom.) [CE-DICT-Traditional]
畸形
 • (きけい) (n,adj-no) (1) birth defect; deformity; malformation; (2) misshapenness [EDICT]
 • (jī xíng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ) deformity; birth defect; abnormality [CE-DICT-Simplified]
 • (jī xíng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ) deformity; birth defect; abnormality [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top