ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

但却不足以负责到向他频繁询问 死因的家属一个合理解释

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但却不足以负责到向他频繁询问 死因的家属一个合理解释-, *但却不足以负责到向他频繁询问 死因的家属一个合理解释*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Ross, when you do what I do, you get used to people assuming the worst about your company, so I would appreciate a little respect.[CN] 但却不足以负责到向他频繁询问 死因的家属一个合理解释 Mudmare (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

不足以 负责 频繁 询问 死因 家属 一个 合理 解释

 


  

 
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Traditional]
 • (què, ㄑㄩㄝˋ) but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless [CE-DICT-Simplified]
负责
 • (fù zé, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ) to be in charge of; to take responsibility for; to be to blame; conscientious [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Simplified]
 • (dào, ㄉㄠˋ) to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive [CE-DICT-Traditional]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàng, ㄒㄧㄤˋ) direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [CE-DICT-Traditional]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
频繁
 • (pín fán, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄢˊ) frequently; often [CE-DICT-Simplified]
询问
 • (xún wèn, ㄒㄩㄣˊ ㄨㄣˋ) to inquire [CE-DICT-Simplified]
死因
 • (しいん) (n) cause of death; (P) [EDICT]
 • (sǐ yīn, ㄙˇ ㄧㄣ) cause of death [CE-DICT-Simplified]
 • (sǐ yīn, ㄙˇ ㄧㄣ) cause of death [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
家属
 • (jiā shǔ, ㄐㄧㄚ ㄕㄨˇ) family member; (family) dependent [CE-DICT-Simplified]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
合理
 • (ごうり) (n) rational; (P) [EDICT]
 • (hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ) rational; reasonable; fair [CE-DICT-Simplified]
 • (hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ) rational; reasonable; fair [CE-DICT-Traditional]
解释
 • (jiě shì, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ) explanation; to explain; to interpret; to resolve [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top