ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

但不是马尼安 而是卓尼诺

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但不是马尼安 而是卓尼诺-, *但不是马尼安 而是卓尼诺*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only it's not Anne Matthews. It's Nino Zachetti.[CN] 但不是马尼安 而是卓尼诺 Double Indemnity (1944)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dàn)不是 (bù shì)马尼安 () 而是 (ér shì)卓尼 (Zhuó ní) (nuò)

 


  

 
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Traditional]
不是
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Traditional]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Traditional]
而是
 • (ér shì, ㄦˊ ㄕˋ) rather [CE-DICT-Simplified]
 • (ér shì, ㄦˊ ㄕˋ) rather [CE-DICT-Traditional]
卓尼
 • (Zhuó ní, ㄓㄨㄛˊ ㄋㄧˊ) (N) Zhuoni (place in Gansu) [CE-DICT-Simplified]
 • (Zhuó ní, ㄓㄨㄛˊ ㄋㄧˊ) (N) Zhuoni (place in Gansu) [CE-DICT-Traditional]
 • (nuò, ㄋㄨㄛˋ) promise; consent [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top