ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

但 这位哈佛同学口中的kal公子 也算是个企业家

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -但 这位哈佛同学口中的kal公子 也算是个企业家-, *但 这位哈佛同学口中的kal公子 也算是个企业家*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dàn) 这位 (zhè wèi)哈佛 (hā fó)同学 (tóng xué)口中 () (de)Kal ( K AE1 L)公子 (gōng zǐ) ()算是 (suàn shì) ()企业家 (qǐ yè jiā)

 


  

 
 • (ただ) (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) but; yet; however; only; merely; still [CE-DICT-Traditional]
这位
 • (zhè wèi, ㄓㄜˋ ㄨㄟˋ) this (person) [CE-DICT-Simplified]
哈佛
 • (hā fó, ㄏㄚ ㄈㄛˊ) Harvard (University) [CE-DICT-Simplified]
 • (hā fó, ㄏㄚ ㄈㄛˊ) Harvard (University) [CE-DICT-Traditional]
同学
 • (どうがく) (n) the same school [EDICT]
 • (tóng xué, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ) (fellow) classmate [CE-DICT-Simplified]
口中
 • (こうちゅう) (n,adj-no) interior of the mouth; oral cavity [EDICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
Kal
 • /K AE1 L/ [CMU]
 • /K EY1 EY1 EH1 L/ [CMU]
公子
 • (こうし) (n) young nobleman; (P) [EDICT]
 • (gōng zǐ, ㄍㄨㄥ ㄗˇ) son of an official [CE-DICT-Simplified]
 • (gōng zǐ, ㄍㄨㄥ ㄗˇ) son of an official [CE-DICT-Traditional]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Simplified]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Traditional]
算是
 • (suàn shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ) considered to be; at last [CE-DICT-Simplified]
 • (suàn shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ) considered to be; at last [CE-DICT-Traditional]
 • (か;カ) (ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [EDICT]
 • (gè, ㄍㄜˋ) individual; this; that; size; classifier for people or objects in general [CE-DICT-Simplified]
企业家
 • (qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ) entrepreneur; industrialist [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top