ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

传来

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -传来-, *传来*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传来[chuán lái, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] to arrive (news), #3,993 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The nation was saddened today by the news from Pensacola, Florida...[CN] 举国上下都被从 Pensacola, Florida传来的新闻... Plunder Road (1957)
- Who told you that?[CN] - 从哪里传来的? For Whom the Bell Tolls (1943)
I think tunes jump from head to head.[CN] 我想那首曲一定 在大脑里传来传去 Shadow of a Doubt (1943)
By military telegraph, news of the Custer massacre... is flashed across the long, lonely miles to the Southwest.[CN] 通过军事电3报传来的 卡斯特被杀的消息 穿过宽阔偏僻的 草原直到西南部 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
I heard it.[CN] 声音从这里传来,我听见了 Strange Cargo (1940)
And then there was a shot, and then another shot.[CN] 传来一声枪响 接着又是一声 Storm Warning (1951)
No, wait.[CN] 等等 又传来了 No, wait. I Married a Witch (1942)
Orders came in from Cairo an hour ago. The general's laying it out now.[CN] 开罗传来了命令, 将军正在布置. The Desert Rats (1953)
A flight of swallows winging their way back home.[CN] 远处传来教堂钟声 燕子就要回到南部的家 The Seven Year Itch (1955)
Finally we heard footsteps but they came from inside the house[CN] 终于我们听到了脚步声... ...但是是从屋内传来 Le Silence de la Mer (1949)
Sounds. Noises over my room.[CN] 从我的房间上方传来的怪声 Gaslight (1944)
On rainy nights, I could hear you moaning down the chimney.[CN] 雨夜梦回 我都能听到烟囱里传来 你的声音 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top