ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

会议厅

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -会议厅-, *会议厅*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会议厅[huì yì tīng, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄊㄧㄥ, / ] conference hall, #34,579 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, there's an old meeting hall up the road, half a mile.[CN] 离这里半里路远 有个旧的会议厅 Survival of the Dead (2009)
They're holding the conference up.[CN] 他们把高层们都留在了会议厅. The Package (1989)
We'll discuss it in the Diwan-E-Khas! (Private Audience Hall)[CN] 我们之后去小会议厅讨论! Jodhaa Akbar (2008)
After Shiloh the South never smiled.[CN] 在沙罗会议厅之后... 南方军从未展开笑颜 How the West Was Won (1962)
All right. The conference room ought to be... big enough for you to set up shop in.[CN] 好的 会议厅... Dante's Peak (1997)
You'll be late for the meeting hall. Would you like your father to walk you there?[CN] 你快赶不及去会议厅了 你想要你爸陪你去吗? The Village (2004)
You know how I always tell that story about how I got inspired to go into politics because my dad took me to the Senate Gallery and we sat together and that's true.[CN] 你知道 我一直说那个想法 就是我如何被激发从政的想法 是因为我父亲带我到参议院会议厅的听众席 The Adjustment Bureau (2011)
The guns that had roared all day fell silent around a little church called the Shiloh Meeting House.[CN] 响彻云霄一整天的枪炮 现在恢复宁静... 就在一间叫做沙罗会议厅 的小教堂旁边的 How the West Was Won (1962)
This is our station location report Mrs Thatcher. accompanied by Hong Kong Governor Sire Yould, made a speech to our Press in the Legislative Council[CN] 请听本台记者,现场报导 {\cH00FFFF}{\3cH000000}This is our station location report 在下午四点半在立法局会议厅 {\cH00FFFF}{\3cH000000}made a speech to our Press Ga joi Heung Gong (1983)
He's with the cat food convention.[CN] 我想他应该会在会议厅 The Fabulous Baker Boys (1989)
No, it's like New York City and an available conference room.[CN] 这是纽约,会议厅大家抢着要 Maid in Manhattan (2002)
Could you check the chamber[CN] 你检查会议厅了吗 The Duchess (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top