ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

会社名

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -会社名-, *会社名*
Japanese-English: EDICT Dictionary
会社名[かいしゃめい, kaishamei] (n) company name; corporate name [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, look, can you try and find the name of the taxi company that picked him up?[JA] 使ったタクシー会社名を 調べてくれる? Remember (2015)
Nope. It's registered with the company I work for.[JA] いいえ 勤め先の会社名義です Season of the Hexenbiest (2012)
There are a couple of shell companies in between, but we finally traced it back to a corporation owned by an investor down here named Hernan Reyes.[JA] 最終的に 会社名を割り出しており 投資家はエルナン・レイエスです Fast Five (2011)
Writing off personal matters, et cetera.[JA] 会社名義で、個人の物を買ったり Greatness Achieved (2008)
There's no record of any company named Work Time in the tristate area.[JA] この3つの州でどの会社名でも 労働記録はない Root Cause (2012)
Company-issue phone.[JA] ええ 会社名義の携帯よ The Secrets in the Proposal (2013)
Explain to me U FA under Goebbels.[JA] ゲッペルスのUFA(映画会社名)について 説明してくれないか。 Inglourious Basterds (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top