ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

休す

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -休す-, *休す*
Japanese-English: EDICT Dictionary
休す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 休する) to come to an end; (2) to rest [Add to Longdo]
休す[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to come to an end; (2) to rest; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is all up with him by this time.今頃彼は万事休すだ。
It is all over with me. It can't be helped.万事休すだ。もうどうしようもない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If Liam sees people evacuating, he'll know his jig's up, and then...[JA] 皆が避難を始めたら リーアムは万事休すだと考えるわ Yes (2016)
I'm screwed. It's over.[JA] 万事休す がっかりだ Purple Noon (1960)
The jig is up.[JA] 万事休す She Drives Me Crazy (2015)
My two weeks are up.[JA] 万事休す The Intern (2015)
there's nothing more that can be done here.[JA] 半沢はん こっちは万事休す Episode #1.5 (2013)
The jig is up and in full effect.[JA] 万事休すだ 君たちの勝ち目はない The First Day of the Rest of Your Life (2017)
If they find out what we are planning to build, we're doomed.[JA] 我々が作ろうとしているものが ばれたら 万事休す Star Wars: Attack of the Clones (2002)
If someone makes a move in there...[JA] 万事休すだ 心配するな Red Hood (2015)
Not unattractive getting all up in my business.[JA] 魅力のない女じゃない 俺の仕事は万事休す State v. Queen (2013)
The hiding place has been found out. there's no way we can explain ourselves out of this.[JA] 疎開先が ばれた 万事休すか 伊勢島ホテル再建の めども立たず おまけに 疎開資料まで持ってかれたら Episode #1.9 (2013)
She had me.[JA] 万事休すだ してやられた Detour (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top