ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

以前過聖誕節的時候 大雪積得老厚 連出門都困難

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -以前過聖誕節的時候 大雪積得老厚 連出門都困難-, *以前過聖誕節的時候 大雪積得老厚 連出門都困難*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Back in the day, the snow was so tall you could hardly get out of the house.[CN] 以前過聖誕節的時候 大雪積得老厚 連出門都困難 12:08 East of Bucharest (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

以前 (yǐ qián)過聖 ()誕節 () (de)時候 (shí hou) 大雪 (Dà xuě)積得 ()老厚 () 連出門 () (dōu)困難 (kùn nan)

 


  

 
以前
 • (いぜん) (n-adv,n-t) ago; since; before; previous; (P) [EDICT]
 • (yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ) before; formerly; previous; ago [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
時候
 • (じこう) (n) season; time of the year [EDICT]
 • (shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙) time; length of time; moment; period [CE-DICT]
大雪
 • (おおゆき(P);たいせつ) (n) (1) heavy snow; (2) (See 二十四節気) "major snow" solar term (approx. Dec. 7); (P) [EDICT]
 • (Dà xuě, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˇ) Daxue or Great Snow, 21st of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st December [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
困難
 • (こんなん) (adj-na,n) difficulty; distress; (P) [EDICT]
 • (kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙) (financial etc) difficulty; problem; issue [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top