ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

令尊事小 但是姓雷的勾结外国势力是大事

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -令尊事小 但是姓雷的勾结外国势力是大事-, *令尊事小 但是姓雷的勾结外国势力是大事*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

令尊 (lìng zūn)事小 () 但是 (dàn shì)姓雷 () (de)勾结 (gōu jié)外国 (wài guó)势力 (shì li) (shì)大事 (dà shì)

 


  

 
令尊
 • (lìng zūn, ㄌㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ) (honorific) your father [CE-DICT]
但是
 • (dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ) but; however [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
勾结
 • (gōu jié, ㄍㄡ ㄐㄧㄝˊ) to collude with; to collaborate with; to gang up with [CE-DICT]
外国
 • (がいこく) (n,adj-no) foreign country; (P) [EDICT]
 • (wài guó, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ) foreign (country) [CE-DICT]
势力
 • (shì li, ㄕˋ ㄌㄧ˙) power; (ability to) influence [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
大事
 • (だいじ) สำคัญ [LongdoJP]
 • (だいじ(P);おおごと) (adj-na,n) important; valuable; serious matter; (P) [EDICT]
 • (dà shì, ㄉㄚˋ ㄕˋ) major event; major political event (war or change of regime); major social event (wedding or funeral); (do sth) in a big way [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top