ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

代理店

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -代理店-, *代理店*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
代理店[だいりてん, dairiten] ตัวแทนจำหน่าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
代理店[だいりてん, dairiten] (n) agent; agency; (P) [Add to Longdo]
代理店経費[だいりてんけいひ, dairitenkeihi] (n) agency cost [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Does she come from the agency that sent the last temporary I had?この娘はこの前のバイトをよこした代理店から送られてきたのか。
Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?ネットワーク誌11月号に掲載されていたあなたのレポートを70部コピーし、私どもの代理店に配ってよろしいですか。
Where's the nearest travel agency?一番近い旅行代理店はどこにありますか。
The ad agency has a lot riding on this account.広告代理店はこの仕事にかなり入れこんでいます。
I work for a travel agency.私は旅行代理店で働いています。
I negotiated with the travel agent about the ticket price.私は旅行代理店の人とチケットの値段を交渉した。
Do you have any sales distributors in Japan?日本に販売代理店をお持ちですか。
Let's ask a travel agent.旅行代理店に問い合わせてみよう。
The travel agent suggested that we take some traveller's cheques with us.旅行代理店の人は、旅行者用小切手を持っていってはどうかと提案した。
Messrs. Hayashi & Co. is our sole agent in Japan.林商店が日本におけるわが社の唯一の代理店である。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It wasn't a travel agency.[CN] 不是旅行代理店 Departures (2008)
5, 000 gets me 50, right?[JP] 誰もが私の代理店を 5, 000で 50だよな? American Hustle (2013)
My agents reported back on everything...[JP] 旅行代理店が パンフレットを送ってきた... Just Another Love Story (2007)
Well, the lady at the Santa Claus agency laughed at me when I asked if they had any available store Santas.[CN] Well, the lady at the 我去问圣诞公公代理店有没有可以驻店的圣诞老人, 结果被那个女人嘲笑了一顿。 The Search for Santa Paws (2010)
I have a Cadillac dealership on Woodward Avenue.[CN] 我在活士道 有一间卡迪拉克的代理店 Dreamgirls (2006)
He works a dealership over on Fulton.[JP] 彼はフルトンの販売代理店で働いてます Russet Potatoes (2009)
Well, I guess I'll just have to open up a private investigation agency, won't I?[JP] 探偵調査所の代理店でも 開こうか? Deadly Departed (2007)
Sir, my life's motto is 'three's a charm![CN] 老闆您好我是河圖代理店李正秀 Tunnel (2016)
The agency must have been able to contact her there at one point.[JP] 代理店は有能だったに違いない あるところで彼女に連絡する Shadow Box (2012)
DeLauer Diamonds is looking for a new ad agency.[JP] デラウアーダイアモンドが 新しい広告代理店を探してます How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
I'm with a P.R. agency that handles financial firms, including my uncle's.[JP] 私は 広告代理店に勤めていて おじの会社も含めて 金融会社を 扱っています Red Rover, Red Rover (2012)
I'm offering you the opportunity of a lifetime... a new car dealership.[JP] 二度とないチャンスです 新車の販売代理店 Tucker: The Man and His Dream (1988)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top