ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他随便戴一个摔角手用的面纱 就可以假冒飞虎队

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他随便戴一个摔角手用的面纱 就可以假冒飞虎队-, *他随便戴一个摔角手用的面纱 就可以假冒飞虎队*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He could've disguised as a SDU member.[CN] 他随便戴一个摔角手用的面纱 就可以假冒飞虎队 Running Out of Time (1999)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()随便 (suí biàn) (dài)一个 (yī gè)摔角 (shuāi jiǎo)手用 (shǒu yòng) (de)面纱 (miàn shā) (jiù)可以 (kě yǐ)假冒 (jiǎ mào)飞虎队 (fēi hǔ duì)

 


  

 
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
随便
 • (suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ) as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual [CE-DICT-Simplified]
 • (dài, ㄉㄞˋ) to put on; to respect; to bear; to support; wear (glasses, hat, gloves); surname Dai [CE-DICT-Simplified]
 • (dài, ㄉㄞˋ) to put on; to respect; to bear; to support; wear (glasses, hat, gloves); surname Dai [CE-DICT-Traditional]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
摔角
 • (shuāi jiǎo, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄠˇ) wrestle; wrestling [CE-DICT-Simplified]
 • (shuāi jiǎo, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄠˇ) wrestle; wrestling [CE-DICT-Traditional]
手用
 • (shǒu yòng, ㄕㄡˇ ㄩㄥˋ) hand-used; hand (tool) [CE-DICT-Simplified]
 • (shǒu yòng, ㄕㄡˇ ㄩㄥˋ) hand-used; hand (tool) [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
面纱
 • (miàn shā, ㄇㄧㄢˋ ㄕㄚ) veil [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
可以
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Simplified]
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Traditional]
假冒
 • (jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ) to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation [CE-DICT-Simplified]
 • (jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ) to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation [CE-DICT-Traditional]
飞虎队
 • (fēi hǔ duì, ㄈㄟ ㄏㄨˇ ㄉㄨㄟˋ) Flying Tigers, US airmen in China during World War Two; Hong Kong nickname for police special duties unit [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top