ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他收集丢弃物 他用活泼的颜色大幅作画 还有裸体模特

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他收集丢弃物 他用活泼的颜色大幅作画 还有裸体模特-, *他收集丢弃物 他用活泼的颜色大幅作画 还有裸体模特*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He collected cast out things rather big ones which he painted with vivid colors with naked models.[CN] 他收集丢弃物 他用活泼的颜色大幅作画 还有裸体模特 Eden and After (1970)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()收集 (shōu jí)丢弃 (diū qì) () () (yòng)活泼 (huó po) (de)颜色 (yán sè)大幅 (dà fú)作画 (zuò huà) 还有 (hái yǒu)裸体 (luǒ tǐ)模特 (mó tè)

 


  

 
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
收集
 • (shōu jí, ㄕㄡ ㄐㄧˊ) to gather; to collect [CE-DICT-Simplified]
 • (shōu jí, ㄕㄡ ㄐㄧˊ) to gather; to collect [CE-DICT-Traditional]
丢弃
 • (diū qì, ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ) discard; abandon [CE-DICT-Simplified]
 • (ぶつ) (n) (1) (uk) (sl) stock; products; (2) stolen goods; loot; spoils [EDICT]
 • (もの(P);もん) (n) (1) (usually not もん) thing; object; (2) (uk) the natural thing; a frequently done thing; (3) (uk) used to express emotional involvement; (4) (uk) used in giving a reason; (P) [EDICT]
 • (wù, ㄨˋ) thing; object; matter; abbr. for physics 物理 [CE-DICT-Simplified]
 • (wù, ㄨˋ) thing; object; matter; abbr. for physics 物理 [CE-DICT-Traditional]
 • (よう) (n,n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) [EDICT]
 • (yòng, ㄩㄥˋ) to use [CE-DICT-Simplified]
 • (yòng, ㄩㄥˋ) to use [CE-DICT-Traditional]
活泼
 • (huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙) lively; vivacious; brisk; active [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
颜色
 • (yán sè, ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ) color [CE-DICT-Simplified]
大幅
 • (おおはば) (adj-na,n) (1) (ant [EDICT]
 • (dà fú, ㄉㄚˋ ㄈㄨˊ) a big margin; substantially [CE-DICT-Simplified]
 • (dà fú, ㄉㄚˋ ㄈㄨˊ) a big margin; substantially [CE-DICT-Traditional]
作画
 • (さくが) (n,vs) drawing pictures; taking photographs [EDICT]
 • (zuò huà, ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ) to paint [CE-DICT-Simplified]
还有
 • (hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ) furthermore; in addition; still; also [CE-DICT-Simplified]
裸体
 • (らたい) (n) naked body; nudity [EDICT]
 • (luǒ tǐ, ㄌㄨㄛˇ ㄊㄧˇ) naked [CE-DICT-Simplified]
模特
 • (mó tè, ㄇㄛˊ ㄊㄜˋ) (fashion) model [CE-DICT-Simplified]
 • (mó tè, ㄇㄛˊ ㄊㄜˋ) (fashion) model [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top