ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他折磨我们的科学家 强迫我 [...] 目的 专门掠夺我们的女性.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他折磨我们的科学家 强迫我 [...] 目的 专门掠夺我们的女性.-, *他折磨我们的科学家 强迫我 [...] 目的 专门掠夺我们的女性.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()折磨 (zhé mó)我们 (wǒ men) (de)科学家 (kē xué jiā) 强迫 (qiǎng pò)我们 (wǒ men)开采 (kāi cǎi)砷化镓 () (kuàng) (wéi)满足 (mǎn zú) ()下流 (xià liú) (de)目的 (mù dì) 专门 (zhuān mén)掠夺 (lu:è duó)我们 (wǒ men) (de)女性 (nǚ xìng).

 


  

 
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
折磨
 • (zhé mó, ㄓㄜˊ ㄇㄛˊ) to persecute; to torment [CE-DICT]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
科学家
 • (kē xué jiā, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ) scientist [CE-DICT]
强迫
 • (qiǎng pò, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ) to compel; to force [CE-DICT]
开采
 • (kāi cǎi, ㄎㄞ ㄘㄞˇ) to extract ore or other resource from a mine [CE-DICT]
 • (kuàng, ㄎㄨㄤˋ) ore; mine [CE-DICT]
 • (wéi, ㄨㄟˊ) as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do [CE-DICT]
 • (wèi, ㄨㄟˋ) because of; for; to [CE-DICT]
满足
 • (mǎn zú, ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ) to satisfy; to meet (the needs of) [CE-DICT]
下流
 • (かりゅう) (n) (1) downstream; lower reaches of a river; (2) lower classes; (P) [EDICT]
 • (xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ) lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar [CE-DICT]
目的
 • (もくてき) (n) purpose; goal; aim; objective; intention; (P) [EDICT]
 • (mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ) purpose; aim; goal; target; objective [CE-DICT]
专门
 • (zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ) specialist; specialized; customized [CE-DICT]
掠夺
 • (lu:e4 duo2) to plunder; to rob [CE-DICT]
女性
 • (じょせい) เพศหญิง [LongdoJP]
 • (じょせい) (n,adj-no) (1) woman; female; (2) {ling} feminine gender; (P) [EDICT]
 • (nǚ xìng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥˋ) the female sex; a woman [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top