ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他决定关起门来干他的下流勾当

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他决定关起门来干他的下流勾当-, *他决定关起门来干他的下流勾当*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got a bum stain on my desk and a rubber Johnny in my fucking bin![CN] 他决定关起门来干他的下流勾当 The Widow Maker (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

决定 关起门来 下流 勾当

 


  

 
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
决定
 • (jué dìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ) to decide (to do something); to determine; to resolve [CE-DICT-Simplified]
 • (ほし) (n,n-pref) drying; dried [EDICT]
 • (gān, ㄍㄢ) dry; clean; surname Gan [CE-DICT-Simplified]
 • (gān, ㄍㄢ) to concern; to interfere; shield; stem [CE-DICT-Simplified]
 • (gàn, ㄍㄢˋ) to work; to do; to manage [CE-DICT-Simplified]
 • (gàn, ㄍㄢˋ) tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang) [CE-DICT-Simplified]
 • (gān, ㄍㄢ) to concern; to interfere; shield; stem [CE-DICT-Traditional]
 • (gàn, ㄍㄢˋ) to work; to do; to manage [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
下流
 • (かりゅう) (n) (1) downstream; lower reaches of a river; (2) lower classes; (P) [EDICT]
 • (xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ) lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar [CE-DICT-Simplified]
 • (xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ) lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar [CE-DICT-Traditional]
勾当
 • (gòu dàng, ㄍㄡˋ ㄉㄤˋ) shady business [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top