ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他們已經開始蛻變為蒼蠅了

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他們已經開始蛻變為蒼蠅了-, *他們已經開始蛻變為蒼蠅了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've already started the metamorphosis into adult flies.[CN] 他們已經開始蛻變為蒼蠅了 13 Eerie (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

他們 已經 開始 蛻變 蒼蠅

 


  

 
他們
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Traditional]
已經
 • (yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ) already [CE-DICT-Traditional]
開始
 • (かいし) การเริ่ม [LongdoJP]
 • (かいし) (n,vs) start; commencement; beginning; initiation; (P) [EDICT]
 • (kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ) begin; beginning; start; initial [CE-DICT-Traditional]
 • (す) (vs-c) (uk) (See 為る・1) to do (literary form of suru) [EDICT]
 • (ため) (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [EDICT]
 • (wéi, ㄨㄟˊ) as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do [CE-DICT-Traditional]
 • (wèi, ㄨㄟˋ) because of; for; to [CE-DICT-Traditional]
蒼蠅
 • (あおばえ;せいよう(青蠅;青蝿);そうよう(蒼蠅;蒼蝿)(ok)) (n) (1) (col) bluebottle fly; (2) (せいよう, そうよう only) (arch) (derog) little pest [EDICT]
 • (cāng ying, ㄘㄤ ˙) house fly [CE-DICT-Traditional]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top