ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他们管它叫做罗米罗米按摩术 这名字来自波利尼西亚海的平缓波浪

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他们管它叫做罗米罗米按摩术 这名字来自波利尼西亚海的平缓波浪-, *他们管它叫做罗米罗米按摩术 这名字来自波利尼西亚海的平缓波浪*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a Lomi-Lomi massage named after the gentle waves of the Polynesian Sea.[CN] 他们管它叫做罗米罗米按摩术 这名字来自波利尼西亚海的平缓波浪 Meet the Fockers (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

他们 管它 叫做 米罗 按摩 名字 来自 波利尼西亚 平缓 波浪

 


  

 
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
叫做
 • (jiào zuò, ㄐㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ) be called; be known as [CE-DICT-Simplified]
 • (jiào zuò, ㄐㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ) be called; be known as [CE-DICT-Traditional]
 • (luō, ㄌㄨㄛ) fussy; talkative [CE-DICT-Simplified]
 • (luó, ㄌㄨㄛˊ) subordinate in a gang of bandits [CE-DICT-Simplified]
 • (luó, ㄌㄨㄛˊ) gauze; to collect; to gather; to catch; to shift; surname Luo [CE-DICT-Simplified]
 • (こめ(P);よね(ok);めめ(ok);コメ) (n) (1) (husked grains of) rice; (2) (よね only) 88 years old; (P) [EDICT]
 • (べい) (pref,suf) (See 亜米利加・アメリカ,米国) America; American [EDICT]
 • (メートル) (n) (1) (uk) metre (fre [EDICT]
 • (mǐ, ㄇㄧˇ) meter (classifier); rice; surname Mi [CE-DICT-Simplified]
 • (mǐ, ㄇㄧˇ) meter (classifier); rice; surname Mi [CE-DICT-Traditional]
按摩
 • (あんま) (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P) [EDICT]
 • (àn mó, ㄢˋ ㄇㄛˊ) massage [CE-DICT-Simplified]
 • (àn mó, ㄢˋ ㄇㄛˊ) massage [CE-DICT-Traditional]
 • (shù, ㄕㄨˋ) method; technique [CE-DICT-Simplified]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
名字
 • (みょうじ) (n,adj-no) (See 名前) surname; family name; (P) [EDICT]
 • (míng zi, ㄇㄧㄥˊ ㄗ˙) (a person's) name [CE-DICT-Simplified]
 • (míng zi, ㄇㄧㄥˊ ㄗ˙) (a person's) name [CE-DICT-Traditional]
来自
 • (lái zì, ㄌㄞˊ ㄗˋ) to come from (a place); From: (in email header) [CE-DICT-Simplified]
波利尼西亚
 • (bō lì ní xī yà, ㄅㄛ ㄌㄧˋ ㄋㄧˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ) Polynesia [CE-DICT-Simplified]
 • (うみ) ทะเล [LongdoJP]
 • (うみ(P);み(ok);わた(ok);わだ(ok)) (n) sea; beach; (P) [EDICT]
 • (hǎi, ㄏㄞˇ) ocean; sea [CE-DICT-Simplified]
 • (hǎi, ㄏㄞˇ) ocean; sea [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
平缓
 • (píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ) level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle [CE-DICT-Simplified]
波浪
 • (はろう) (n) waves; surge; (P) [EDICT]
 • (bō làng, ㄅㄛ ㄌㄤˋ) wave [CE-DICT-Simplified]
 • (bō làng, ㄅㄛ ㄌㄤˋ) wave [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top