ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他们离门口只有十英尺 胜利在即 无机材料

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他们离门口只有十英尺 胜利在即 无机材料-, *他们离门口只有十英尺 胜利在即 无机材料*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're 10 feet from the door, loaded for bear, and then, suddenly lose their shit.[CN] 他们离门口只有十英尺 胜利在即 无机材料 Minute to Win It (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

他们 门口 只有 英尺 胜利 无机 材料

 


  

 
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
 • (lí, ㄌㄧˊ) to leave; to depart; to go away; from [CE-DICT-Simplified]
门口
 • (mén kǒu, ㄇㄣˊ ㄎㄡˇ) doorway; gate [CE-DICT-Simplified]
只有
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT-Traditional]
 • (じゅう) สิบ [LongdoJP]
 • (じゅう(P);と;とお(P)) (num) 10; ten; (P) [EDICT]
 • (shí, ㄕˊ) ten; 10 [CE-DICT-Simplified]
 • (shí, ㄕˊ) ten; 10 [CE-DICT-Traditional]
英尺
 • (yīng chǐ, ㄔˇ) foot (unit of length equal to 0.3048 m.) [CE-DICT-Simplified]
 • (yīng chǐ, ㄔˇ) foot (unit of length equal to 0.3048 m.) [CE-DICT-Traditional]
胜利
 • (shèng lì, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ) victory [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 • (そく) (adv) (1) instantly; immediately; at once; (int) (2) that is (to say); namely [EDICT]
 • (jí, ㄐㄧˊ) namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near [CE-DICT-Simplified]
 • (jí, ㄐㄧˊ) namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near [CE-DICT-Traditional]
无机
 • (wú jī, ㄨˊ ㄐㄧ) inorganic (chem.) [CE-DICT-Simplified]
材料
 • (ざいりょう) ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, วัตถุดิบ (เช่นในการปรุงอาหาร) [LongdoJP]
 • (ざいりょう) (n) ingredients; material; (P) [EDICT]
 • (cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ) material; data; makings; stuff [CE-DICT-Simplified]
 • (cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ) material; data; makings; stuff [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top