ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他们在各情报站之间运送文件 传递指令链上的信息

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他们在各情报站之间运送文件 传递指令链上的信息-, *他们在各情报站之间运送文件 传递指令链上的信息*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like this was a heavy load.[CN] 他们在各情报站之间运送文件 传递指令链上的信息 XXIII. (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

他们 (tā men) (zài) ()情报站 ()之间 (zhī jiān)运送 (yùn sòng)文件 (wén jiàn) 传递 (chuán dì)指令 (zhǐ lìng)链上 () (de)信息 (xìn xī)

 


  

 
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 • (かく) (pref) each; every; all; (P) [EDICT]
 • (それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P)) (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P) [EDICT]
 • (gè, ㄍㄜˋ) each; every [CE-DICT-Simplified]
 • (gè, ㄍㄜˋ) each; every [CE-DICT-Traditional]
之间
 • (zhī jiān, ㄓ ㄐㄧㄢ) between; among; inter- [CE-DICT-Simplified]
运送
 • (yùn sòng, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄥˋ) to transport; to carry [CE-DICT-Simplified]
文件
 • (wén jiàn, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ) document; file [CE-DICT-Simplified]
 • (wén jiàn, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ) document; file [CE-DICT-Traditional]
传递
 • (chuán dì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ) to transmit; to pass on to sb else [CE-DICT-Simplified]
指令
 • (しれい) (n,vs) orders; instructions; directive; command; (P) [EDICT]
 • (zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ) order; command; instruction [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ) order; command; instruction [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
信息
 • (xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ) information; news; message [CE-DICT-Simplified]
 • (xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ) information; news; message [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top