ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人叩浇哟筒患堑米约合胱鍪裁戳

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人叩浇哟筒患堑米约合胱鍪裁戳-, *人叩浇哟筒患堑米约合胱鍪裁戳*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When she gets to reception, she can't remember what she wanted.[CN] 人叩浇哟筒患堑米约合胱鍪裁戳? Wrinkles (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

叩浇哟  患堑 约合

 


  

 
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Simplified]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Traditional]
 • (つつ) (n) (1) pipe; tube; cylinder; (2) gun barrel; (3) gun; (P) [EDICT]
 • (tǒng, ㄊㄨㄥˇ) tube; cylinder [CE-DICT-Simplified]
 • (tǒng, ㄊㄨㄥˇ) tube; cylinder [CE-DICT-Traditional]
 • (こめ(P);よね(ok);めめ(ok);コメ) (n) (1) (husked grains of) rice; (2) (よね only) 88 years old; (P) [EDICT]
 • (べい) (pref,suf) (See 亜米利加・アメリカ,米国) America; American [EDICT]
 • (メートル) (n) (1) (uk) metre (fre [EDICT]
 • (mǐ, ㄇㄧˇ) meter (classifier); rice; surname Mi [CE-DICT-Simplified]
 • (mǐ, ㄇㄧˇ) meter (classifier); rice; surname Mi [CE-DICT-Traditional]
约合
 • (yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ) approximately; about (some numerical value) [CE-DICT-Simplified]
 • (guāng, ㄍㄨㄤ) bladder [CE-DICT-Simplified]
 • (guāng, ㄍㄨㄤ) bladder [CE-DICT-Traditional]
 • (móu, ㄇㄡˊ) iron pot; metal cap [CE-DICT-Simplified]
 • (móu, ㄇㄡˊ) iron pot; metal cap [CE-DICT-Traditional]
 • (さい) (n-suf) judge [EDICT]
 • (cái, ㄘㄞˊ) cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment [CE-DICT-Simplified]
 • (cái, ㄘㄞˊ) cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment [CE-DICT-Traditional]
 • (chuō, ㄔㄨㄛ) to pierce; to puncture; to prod; to poke; wooden or rubber stamp or seal [CE-DICT-Simplified]
 • (chuō, ㄔㄨㄛ) to pierce; to puncture; to prod; to poke; wooden or rubber stamp or seal [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top