ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人财两空

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人财两空-, *人财两空*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, / ] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions, #78,037 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Watch out. You may lose both.[CN] 喂 你可小心人财两空 Dragon Inn (1992)
His plummet.[CN] 他却人财两空 Party Favors (2010)
They take the invention away, and I get nothing?[CN] 我人财两空 The Conjugal Conjecture (2016)
Otherwise, wouldn't I be left up the creek without a paddle?[CN] 要不然是不是人财两空啊 对吧 The Terrorizers (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top