ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人民公社

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人民公社-, *人民公社*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人民公社[rén mín gōng shè, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] people's commune, #13,612 [Add to Longdo]
人民公社[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, ] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s), #63,894 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人民公社[じんみんこうしゃ, jinminkousha] (n) (in China) people's commune [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, most importantly, Henan is also the first region where, in 1958, agricultural communes were introduced in place of the cooperatives.[CN] 最重要的是 1958年时 通过创立最早的人民公社 河南第一个实行了集体制生产 Chung Kuo - Cina (1972)
Just compare fairly with Si ji qing People's Commune and Jude Grilled Duck[CN] 和四季青人民公社全聚德烤鴨店齊名 Samsara (1988)
I don't know what kind of commie share-fest you're running in Cave Town, but down here, possession's nine-tenths.[CN] 我不知道你们在山洞里 搞什么共产党人民公社 不过在这里 每个人都有自己的财物 Confidence Man (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top