ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人工受精

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人工受精-, *人工受精*
Japanese-English: EDICT Dictionary
人工受精[じんこうじゅせい, jinkoujusei] (n,adj-no) artificial insemination [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Benson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.ベンソンとホームズは人工受精が両親に及ぼす心理的影響を分析した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sows in factory farms are breeding machines, kept continually pregnant by means of artificial insemination.[CN] 工业化养殖场的 母猪是一台育种机器 不间断的怀孕生产 当然,那是因为人工受精的缘故 Earthlings (2005)
To see if she can be impregnated.[CN] 看它可不可以做人工受精 Hollywood Hong-Kong (2001)
Yes, I work there. Never seen this, huh?[CN] 第一次看人工受精 A Distant Cry from Spring (1980)
I'm trying to get pregnant, and so I'm doing in vitro fertilization.[CN] 我在试图怀孕, 并且我正在接受人工受精 Mom at Sixteen (2005)
You can be artificially inseminated.[CN] 人工受精 Trust (1990)
That's nice. Mr. Kondo does fertilizing.[CN] 这位是人工受精师近藤先生 A Distant Cry from Spring (1980)
The introduction of artsem, combined with the neutralization of the orgasm... will effectively render obsolete the family... until it becomes impossible to conceptualize.[CN] 人工受精的引入和神经高潮的消除... 将会有效地瓦解现有的固定的陈旧的家庭形态... 直到家庭概念不复存在. 1984 (1984)
I mean, you could of course each try artificial inseminating.[CN] 你们可以分别 接受人工受精的啊 Kissing Jessica Stein (2001)
- No. It's not one of those artificial "spermination" things is it?[CN] 你该不会是人工受精怀上的吧? Where the Heart Is (2000)
Fertilizing?[CN] 人工受精师? A Distant Cry from Spring (1980)
Unfortunately, Trevor passed away from a heart attack... while masturbating... to produce sperm for artificial insemination.[JA] 残念ながら、トレバーは 心臓発作で亡くなりました 自慰の最中に・・ 人工受精用の精子を準備してたの Idiocracy (2006)
Let's go see it.[CN] 去看人工受精 A Distant Cry from Spring (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top