ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

亚龙湾

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -亚龙湾-, *亚龙湾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚龙湾[Yà lóng wān, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄢ, / ] Yalong Bay, #41,456 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about you get a taxi to Yalong Bay[CN] 要不你先自己打个车到亚龙湾 If You Are the One 2 (2010)
I'm already at Yalong Bay.[CN] 我都到亚龙湾 If You Are the One 2 (2010)
It's 2001 I'm in San'ya[CN] 2001年三亚,亚龙湾 Eternal Moment (2011)
Rats from the Bay![CN] 老鼠从亚龙湾 Disturbing Behavior (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top