ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

互联网

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -互联网-, *互联网*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互联网[hù lián wǎng, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] the Internet, #2,444 [Add to Longdo]
互联网用户[hù lián wǎng yòng hù, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] Internet user [Add to Longdo]
互联网[hù lián wǎng zhàn, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] Internet site [Add to Longdo]
互联网[hù lián wǎng luò, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network [Add to Longdo]
国际互联网[guó jì hù lián wǎng luò, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Internet [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've decoded an Internet message from a Czech we know as "Max".[CN] 前几天, 我们在互联网上解码了一个消息... Mission: Impossible (1996)
This time I hope to make it to the top... attempting to report to all of you... step by step here on the Internet.[CN] 这一次,我希望 使其顶端... 试图报告 给你... 一步一步来 这里在互联网上。 Into Thin Air: Death on Everest (1997)
They've got dna samples, They've got fbi scientists--[CN] 他们会采样DNA进行化验 联邦调查局有专家和互联网 Very Bad Things (1998)
There's a computer here connected to Internet.[CN] 诊所有个接有互联网的电脑 Open Your Eyes (1997)
- Why do you want Internet?[CN] 为什么想用互联网? Open Your Eyes (1997)
On the internet, you can find step-by-step guides to doing everything from the 'Pile-driver' to the 'Pinwheel'.[CN] 在互联网上你可以找到详细步骤的指南 从"打桩机"到"大风车"应有尽有 The Lovers' Guide (1991)
She's feeding you to the Internet.[CN] 他喂你DR互联网 Into Thin Air: Death on Everest (1997)
You could sit on an Internet chat room.[CN] 你可以坐在 互联网聊天室。 Billboard Dad (1998)
[ Anne ] Lived here all my life. I didn't know this was here.[CN] 他们研究出病毒和互联网 The Patriot (1998)
- Checking the "initials program." It'll tell us all it knows about L.E.[CN] 从互联网查出埃利的地址 Open Your Eyes (1997)
We've decoded an Internet message from a Czech we know as "Max".[CN] 前几天, 我们在互联网上解码了一个消息 由一个被称作麦克斯的捷克人发出的 Mission: Impossible (1996)
- Angela Bennett![CN] ("互联网机票服务公司") - 安琪拉•班奈特! The Net (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top