ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

二哥呀,深圳有家夜总会开了 不如找天上去逛逛

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -二哥呀,深圳有家夜总会开了 不如找天上去逛逛-, *二哥呀,深圳有家夜总会开了 不如找天上去逛逛*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brother Two, a new night club just opens in Shen Zhen, let's go some day[CN] 二哥呀,深圳有家夜总会开了 不如找天上去逛逛 Gangster Payday (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

二哥 深圳 有家 夜总会 不如 天上 逛逛

 


  

 
 • (ya, ㄧㄚ˙) (particle equivalent to 啊 after a vowel, expressing surprise or doubt) [CE-DICT-Simplified]
 • (ya, ㄧㄚ˙) (particle equivalent to 啊 after a vowel, expressing surprise or doubt) [CE-DICT-Traditional]
深圳
 • (Shēn zhèn, ㄕㄣ ㄓㄣˋ) Shenzhen subprovincial city in Guangdong, special economic zone close to Hong Kong [CE-DICT-Simplified]
 • (Shēn zhèn, ㄕㄣ ㄓㄣˋ) Shenzhen subprovincial city in Guangdong, special economic zone close to Hong Kong [CE-DICT-Traditional]
夜总会
 • (yè zǒng huì, ㄧㄝˋ ㄗㄨㄥˇ ㄏㄨㄟˋ) nightclub; nightspot [CE-DICT-Simplified]
 • (kāi, ㄎㄞ) to open; to start; to turn on; to write out (a medical prescription); to operate (vehicle); abbr. for 開爾文|开尔文 degrees Kelvin [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
不如
 • (bù rú, ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ) not equal to; not as good as; inferior to; it would be better to [CE-DICT-Simplified]
 • (bù rú, ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ) not equal to; not as good as; inferior to; it would be better to [CE-DICT-Traditional]
 • (zhǎo, ㄓㄠˇ) to try to find; to look for; to call on sb; to find; to seek; to return; to look for; to give change [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǎo, ㄓㄠˇ) to try to find; to look for; to call on sb; to find; to seek; to return; to look for; to give change [CE-DICT-Traditional]
天上
 • (てんじょう) (n,vs,adj-no) the heavens [EDICT]
 • (tiān shàng, ㄊㄧㄢ ㄕㄤˋ) celestial; heavenly [CE-DICT-Simplified]
 • (tiān shàng, ㄊㄧㄢ ㄕㄤˋ) celestial; heavenly [CE-DICT-Traditional]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Simplified]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Traditional]
逛逛
 • (guàng guang, ㄍㄨㄤˋ ㄍㄨㄤ˙) to roam around; to have a stroll [CE-DICT-Simplified]
 • (guàng guang, ㄍㄨㄤˋ ㄍㄨㄤ˙) to roam around; to have a stroll [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top