ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

事件解決

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -事件解決-, *事件解決*
Japanese-English: EDICT Dictionary
事件解決[じけんかいけつ, jikenkaiketsu] (n) resolution of an incident; solution to a (criminal) case [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Show one's competence in settling the case.事件解決に敏腕を振るう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And congratulations on solving the case. Come here.[JA] - 事件解決 おめでとう Red Sauce (2009)
I helped solve these things. 3 times, remember?[JA] 事件解決を手助けしたでしょ? Scream 4 (2011)
The A.G. is gonna want to use all of his resources to close this case.[JA] 司法長官は 事件解決のために あらゆる方策を使おうとするってこと A Dozen Red Roses (2009)
We need to let our bomber know the case is solved.[JA] 我々は爆弾魔に 事件解決を伝えるぞ The Great Game (2010)
We're going with a story tomorrow about a settlement in the U/North defoliant case. You wanna comment?[CN] ...有關U/North公司除草劑事件解決方案 的報導,你對此有何評論? Michael Clayton (2007)
I just got a call from Pax River. The Base Commander's talking like the case is closed.[JA] 基地から連絡があったわ 事件解決だそうね Dog Tags (2008)
If we walk, you could burn some case-closed pizza calories.[JA] 歩くと 事件解決で食べたピザのカロリーを消費出来るよ Russet Potatoes (2009)
Is he gonna help with the case?[JA] 事件解決の力に なりますか? Fugue in Red (2011)
Closed case doughnuts are here.[JA] 事件解決ドーナッツだよ Pilot (2008)
Thank you... I revealed myself because I think that you can be of help in solving the Kira case.[JA] どうも、名乗ったのはキラ事件解決の力になって 頂けるかもしれないと思ったからです Encounter (2006)
Came across my desk, and I took a look at it.[JA] よかった... 1つ 事件解決 Sin of Omission (2011)
That would make you a loose end, right?[JA] あなたは事件解決の鍵を握ってるわ Russet Potatoes (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top