ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

争风吃醋

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -争风吃醋-, *争风吃醋*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争风吃醋[zhēng fēng chī cù, ㄓㄥ ㄈㄥ ㄔ ㄘㄨˋ, / ] to rival sb for the affection of a man or woman; to be jealous of a rival in a love affair, #57,091 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've never been good with competition.[CN] 争风吃醋我恐怕不行 Batman & Robin (1997)
Jealous and fighting and breaking up.[CN] 争风吃醋 内闹 拆伙 Almost Famous (2000)
And believe it or not, they fight over the few eligible bachelors.[CN] 说来你也许不信 她们为了几个不多的单身汉争风吃醋 The Towering Inferno (1974)
Already arguing?[CN] 就争风吃醋了? Waves of Lust (1975)
We're not gonna fight over some slut?[CN] 但友谊第一,才不为个贱货争风吃醋 Belle de Jour (1967)
I can't stand hearing two women argue.[CN] 我受不了听女人争风吃醋 Waves of Lust (1975)
I can't believe we fought over a bad guy.[CN] 我简直不敢相信我们争风吃醋 Batman & Robin (1997)
What doyou call a beautiful young woman who'sjealous ofher 13-year-old niece?[CN] 你怎么称呼一名和自己13岁外甥女争风吃醋的美女? Under Suspicion (2000)
Take him back to Lam Tung at the Governor's House and say that Jacky killed him because of the girl.[CN] 把他抬到提督府交给林桐 就说是争风吃醋被Jacky弄死的 Tai Chi II (1996)
You see? They must have had words over a woman.[CN] 看吧 他们俩一定是因为争风吃醋 Senso (1954)
At a party over some girl.[CN] 在一个聚会上为了些女孩争风吃醋. The Talented Mr. Ripley (1999)
What's that you just said? - You'll find it out soon.[CN] 他们很聪明 懂得让我们争风吃醋! The Mysterious Magician (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top