ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

予約を取る

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -予約を取る-, *予約を取る*
Japanese-English: EDICT Dictionary
予約を取る[よやくをとる, yoyakuwotoru] (exp,v5r) to make an appointment; to make a reservation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Any student who wishes to review his grades may make an appointment with the college dean.成績を確認したい学生は誰でも学生部長と面会の予約を取ることが出来ます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll make an appointment for you to see my personal GP tomorrow.[JA] 明日 主治医の 予約を取る Chapter 3 (2013)
I didn't have time to make an appointment.[JA] 予約を取る暇がなかったの Root Path (2014)
Well, it wasn't easy getting a reservation.[JA] 予約を取るのは簡単じゃなかった Passengers (2016)
- great. i'll start booking flights and a hotel hey![JA] 飛行機とホテルの 予約を取る The Getaway (2009)
In the meantime, I'll set up an appointment for after shift. I'll get in there the next opening they got.[JA] その間にシフト後の 医者の予約を取る Under the Knife (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top