ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乳沟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乳沟-, *乳沟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳沟[rǔ gōu, ㄖㄨˇ ㄍㄡ, / ] cleavage (hollow between a woman's breasts) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And cleavage like the holland tunnel.[CN] 乳沟像荷兰隧道 Alfie (2004)
Compare to the old 303, able to manipulate a perfect gap between breasts.[CN] 比旧款的303 它更能做出乳沟的完美效果 Chuet sai hiu bra (2001)
There's vampire in your cleavage.[CN] 你的乳沟里 还有吸血鬼碎片呢 Plaisir d'amour (2008)
34B, back buckle with underwire support apart from 0.5 allow to form a perfect gap between breasts.[CN] 34B,后扣,有钢线承托 鸡心位相距零点五 可以做出完美的乳沟 Chuet sai hiu bra (2001)
Now you'll see that the length of the actual cleavage, if I may, is[CN] 你们可以看到乳沟的长度 不好意思 The Aviator (2004)
How can a woman go around without cleavage?[CN] 现在女人没乳沟,怎么见人? Hollywood Hong-Kong (2001)
Oh, God, look at that cleavage.[CN] 喔,天啊,瞧瞧这乳沟 The Knight in White Satin Armor (2000)
What's the other 70%, cleavage?[CN] 百分之七十是什么? 乳沟吗? Miss Congeniality (2000)
- Yeah, a couple of Hindenburgs, huh ?[CN] 那乳沟深不可测 两艘飞船 Me, Myself & Irene (2000)
You mean her cleavage or her hair?[CN] 你说她的乳沟还是头发? Love in a Puff (2010)
I can see down your shirt![CN] 我看到你的乳沟 Joe Dirt (2001)
Look at this. You believe this one with the cleavage?[CN] 瞧瞧,你看这个惊人的乳沟 House Arrest (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top