ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乳汁

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乳汁-, *乳汁*
Japanese-English: EDICT Dictionary
乳汁[にゅうじゅう;ちしる;ちちしる, nyuujuu ; chishiru ; chichishiru] (n,adj-no) (1) milk (mammal); (2) milk (plant); milky juice; latex [Add to Longdo]
乳汁漏出[にゅうじゅうろうしゅつ, nyuujuuroushutsu] (n) galactorrhea [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there was no milk.[CN] 但是没有乳汁 America America (1963)
So will you, on wisdom's breast, enjoy it daily with more zest.[CN] 你对知识的乳汁 也会逐渐感兴趣的 Mephisto (1981)
That feeling enabled her virgin breast to nurse her nephew.[CN] 她那处女的胸膛 竟能为她的外甥提供甘甜的乳汁 Like Water for Chocolate (1992)
Seeing the breast, a child might accept the gift unwillingly.[CN] 像婴儿吃母亲的乳汁 一开始也并不愿意 Mephisto (1981)
It was like a sort of rock 'n' roll breastfeeding of it.[CN] 它就像是哺育摇滚乐的乳汁 It Might Get Loud (2008)
-"Unsex me here and take my milk for gall,[CN] -解除我的性欲.吸取我的乳汁作为愤怒发泄的对象 Lost and Delirious (2001)
I had no milk.[CN] 我没有乳汁 America America (1963)
Incredible. They were completely milked over.[CN] 简直是难以置信 上面布满了乳汁和黏液 Planet Terror (2007)
It's a sad outcome, but the disappearance improves the chances of the remaining two, who now have more milk to share.[CN] 结局让人悲伤 然而这提高了剩下两只的生存机会 它们能分到更多的乳汁 Spring (2011)
Unsex me here. Take my milk for gall.[CN] 解除我的性欲.吸取我的乳汁作为愤怒发泄的对象 Lost and Delirious (2001)
it's six months since she last fed and her milk is starting to run dry.[CN] 它已经6个月没有吃东西了 它的乳汁也即将耗尽 Mountains (2006)
Make way, make way, my breasts are full of milk![CN] 让路,让路 我的乳房里充满着乳汁 Amarcord (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top