ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乌云

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乌云-, *乌云*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌云[wū yún, ㄩㄣˊ, / ] black cloud, #19,348 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm laughin ' at clouds[CN] 我对着乌云大笑 Singin' in the Rain (1952)
Could they have anything to do with big pie's death?[CN] 这乌云 就是他们的首领 The Village of No Return (2017)
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.[CN] 一朵乌云已经遮没了月亮 乌云有好一阵子徘徊不去 就像一只黑手遮住了脸庞 Rebecca (1940)
Mr. c.[CN] 闻风丧胆的土匪 一片云之 乌云 The Village of No Return (2017)
I only yield to seniors and children.[CN] 千万不能叫乌云再复活了 The Village of No Return (2017)
Of course they are![CN] 一片云之 乌云 The Village of No Return (2017)
The bandits killed your wives, too.[CN] 乌云 The Village of No Return (2017)
The clouds are lifting, the sun is breaking through.[CN] 乌云正在散去, 太阳光照射下来. The Great Dictator (1940)
There's that cloud.[CN] 有一片乌云 Lifeboat (1944)
Sincerely, dark cloud of the "cloud clan"[CN] 乌云 The Village of No Return (2017)
Clouds.[CN] 乌云密布 Episode #1.2 (2003)
So dark up above[CN] 天上的乌云 Singin' in the Rain (1952)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top