ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

主要是把原木砍伐下來 然后運回來剝皮

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -主要是把原木砍伐下來 然后運回來剝皮-, *主要是把原木砍伐下來 然后運回來剝皮*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mainly milling and receiving logs... and stripping the bark.[CN] 主要是把原木砍伐下來 然后運回來剝皮 The Notebook (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

主要 原木 砍伐 下來 然后 運回來 剝皮

 


  

 
主要
 • (しゅよう) (adj-na,n) chief; main; principal; major; (P) [EDICT]
 • (zhǔ yào, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ) main; principal; major; primary [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǔ yào, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ) main; principal; major; primary [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (たば) (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [EDICT]
 • (わ(P);ば;ぱ) (ctr) counter for bundles; (P) [EDICT]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT-Simplified]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT-Simplified]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT-Traditional]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT-Traditional]
原木
 • (げんぼく) (n) pulpwood [EDICT]
 • (yuán mù, ㄩㄢˊ ㄇㄨˋ) logs [CE-DICT-Simplified]
 • (yuán mù, ㄩㄢˊ ㄇㄨˋ) logs [CE-DICT-Traditional]
砍伐
 • (kǎn fá, ㄎㄢˇ ㄈㄚˊ) to hew; to cut down [CE-DICT-Simplified]
 • (kǎn fá, ㄎㄢˇ ㄈㄚˊ) to hew; to cut down [CE-DICT-Traditional]
下來
 • (xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙) to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders) [CE-DICT-Traditional]
然后
 • (rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ) after; then (afterwards); after that; afterwards [CE-DICT-Simplified]
剝皮
 • (bō pí, ㄅㄛ ㄆㄧˊ) to peel; to skin; to strip off outer layer [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top