ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

为什么塞彻贡要在索马里培养恐怖分子?

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -为什么塞彻贡要在索马里培养恐怖分子?-, *为什么塞彻贡要在索马里培养恐怖分子?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why is Sectragon supplying terrorists in Somalia?[CN] 为什么塞彻贡要在索马里培养恐怖分子? Hamilton: I nationens intresse (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

为什么 (wèi shén me)塞彻 ()贡要 () (zài)索马里 (Suǒ mǎ lǐ)培养 (péi yǎng)恐怖分子 (kǒng bù fèn zǐ)

 


  

 
为什么
  • (wèi shén me, ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙) why?; for what reason? [CE-DICT]
  • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
  • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
索马里
  • (Suǒ mǎ lǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄇㄚˇ ㄌㄧˇ) Somalia [CE-DICT]
培养
  • (péi yǎng, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ) to train; culture; to bring up; to groom (for a position) [CE-DICT]
恐怖分子
  • (kǒng bù fèn zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ) terrorist [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top