ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

为人师表

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -为人师表-, *为人师表*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
为人师表[wéi rén shī biǎo, ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄕ ㄅㄧㄠˇ, / ] to serve as a model (成语 saw); a paragon, #44,725 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put Jimmy Smits in it and you've got a sexy Stand and Deliver.[CN] 听上去像霍雷肖·阿尔杰 巴里奥的时候 让吉米·斯密茨来演 你就会有一出更精彩的《为人师表 The Player (1992)
I even get time off for good behavior.[CN] 我同时因为要为人师表没有时间 The Roommates (1973)
I'm a teacher and you want me to go?[CN] 我为人师表,叫我去进当铺? Heung gong chat sup sam (1974)
# I'm gonna make you stand and deliver[CN] 我会让你为人师表 Easy Virtue (2008)
What are you saying?[CN] 为人师表桃李满天下 Gone with the Bullets (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top