ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

为争夺钻石开采场,内战如火如荼

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -为争夺钻石开采场,内战如火如荼-, *为争夺钻石开采场,内战如火如荼*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Civil war rages for control of the diamond fields.[CN] 为争夺钻石开采场,内战如火如荼 Blood Diamond (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

争夺 钻石 开采 内战 如火如荼

 


  

 
 • (wéi, ㄨㄟˊ) as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do [CE-DICT-Simplified]
 • (wèi, ㄨㄟˋ) because of; for; to [CE-DICT-Simplified]
争夺
 • (zhēng duó, ㄓㄥ ㄉㄨㄛˊ) fight over; contest; vie over [CE-DICT-Simplified]
钻石
 • (zuàn shí, ㄗㄨㄢˋ ㄕˊ) diamond [CE-DICT-Simplified]
开采
 • (kāi cǎi, ㄎㄞ ㄘㄞˇ) to extract ore or other resource from a mine [CE-DICT-Simplified]
 • (cháng, ㄔㄤˊ) threshing floor; classifier for events and happenings; classifier for number of some languages and actions (cannot be followed by a noun) [CE-DICT-Simplified]
 • (chǎng, ㄔㄤˇ) a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams [CE-DICT-Simplified]
内战
 • (nèi zhàn, ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ) civil war [CE-DICT-Simplified]
如火如荼
 • (rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ) lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent [CE-DICT-Simplified]
 • (rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ) lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top