ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

中音

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -中音-, *中音*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中音[nán zhōng yīn, ㄋㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄣ, ] baritone, #69,987 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中音[ちゅうおん, chuuon] (n) (1) mediant (music); (2) baritone; contralto; (3) medium tone; medium pitch [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Altos, I want you to do a third above that. Give me an F sharp.[CN] 中音请弹F音 Sister Act (1992)
C major. Sopranos and altos in thirds. Altos on C, sopranos above.[CN] C大调,中音与高音 中音是C调,高音更高 Amadeus (1984)
Basses. Altos. Sopranos.[CN] 低音 中音 高音 Sister Act (1992)
Thousands of calls met with busy signals.[JA] 何千もの電話の 話中音がしました Prophets (2014)
- This is Booty, this is Washington. - I hear you play a mean tenor.[CN] 这是老布,这是华盛顿 吉米,听说你吹中音喇叭 New York, New York (1977)
So when those baritones start howling "Away with Disruption".[CN] 因此當那些男中音開始嚎叫"遠離一切混亂"時 Heart of a Dog (1988)
One is a great baritone.[CN] 其中一个人还是了不起的男中音 Escape from the 'Liberty' Cinema (1990)
They've got these new systems that are now sonar systems that would--[JA] 水中音波を拾う装置で 何かが水に入ると― Phoenix (2009)
Friends say I have a beatiful descante-baritone.[CN] 第一是男中音,高音有同音呢 Office Romance (1977)
And then in that silence music.[CN] 然后在沉默中音乐响起 Amadeus (1984)
The mezzo Valegnani and the ever so nice Ines Ruffo Salitin[CN] 女中音瓦勒娜妮和 可爱的英勒斯若弗赛勒婷 And the Ship Sails On (1983)
When was the last time you heard a busy signal?[JA] 最後に話中音を聞いたのは何時ですか? Prophets (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top