ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

中間的德語字幕則是根據現存拷貝.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -中間的德語字幕則是根據現存拷貝.-, *中間的德語字幕則是根據現存拷貝.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the production of a BW print, with subsequent staining performed in a dye-bath.[CN] 中間的德語字幕則是根據現存拷貝... Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

中間 (zhōng jiān) (de)德語 (Dé yǔ)字幕 (zì mù)則是 ()根據 (gēn jù)現存 (xiàn cún)拷貝 (kǎo bèi).

 


  

 
中間
 • (ちゅうかん) (n-adv,n) middle; midway; interim; (P) [EDICT]
 • (ちゅうげん) (n,adj-no) samurai's attendant; footman [EDICT]
 • (zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ) between; intermediate; mid; middle [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
德語
 • (Dé yǔ, ㄉㄜˊ ㄩˇ) German (language) [CE-DICT-Traditional]
字幕
 • (じまく) (n) subtitle (movie); (P) [EDICT]
 • (zì mù, ㄗˋ ㄇㄨˋ) caption; subtitle [CE-DICT-Simplified]
 • (zì mù, ㄗˋ ㄇㄨˋ) caption; subtitle [CE-DICT-Traditional]
根據
 • (gēn jù, ㄍㄣ ㄐㄩˋ) according to; based on; basis; foundation [CE-DICT-Traditional]
現存
 • (げんそん;げんぞん) (n,vs) living; existing; Real Presence; extant [EDICT]
 • (xiàn cún, ㄒㄧㄢˋ ㄘㄨㄣˊ) extant; living; coming down to the present; in stock; in store [CE-DICT-Traditional]
拷貝
 • (kǎo bèi, ㄎㄠˇ ㄅㄟˋ) to copy [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top