Search result for

个人防护装备

(1 entries)
(0.0998 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -个人防护装备-, *个人防护装备*.
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个人防护装备[gè rén fáng hù zhuāng bèi, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] individual protective equipment [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

个人 (gè rén)防护 (fáng hù)装备 (zhuāng bèi)

 


  

 
个人
  • (gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ) individual; personal; oneself [CE-DICT-Simplified]
防护
  • (fáng hù, ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ) to defend; to protect [CE-DICT-Simplified]
装备
  • (zhuāng bèi, ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ) equipment [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top