ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

两杯

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -两杯-, *两杯*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I sail tomorrow but I still have time for a drink.[CN] 我明天走 正相反,这不能阻止我去喝两杯 Port of Shadows (1938)
We will begin with two.[CN] 我们从两杯开始 Casablanca (1942)
You had two strong dry martinis before dinner, a great deal too much burgundy at dinner... heaven knows how much port and kümmel with Dr. Bradman... while I was doing my best to entertain that madwoman.[CN] 你晚餐前喝了两杯高度数的干马丁尼 用餐时又喝了很多勃良第葡萄酒 天晓得我在尽力招待那个疯女人时 你和布拉德曼医生喝了多少 波特酒和烈性甜酒 Blithe Spirit (1945)
- My bill. - No. Two champagne cocktails.[CN] 不,两杯香槟鸡尾酒,拜托是,先生 Casablanca (1942)
We'll have a couple of drinks and then we can go home.[CN] 我们喝两杯, 然后再回家。 The Best Years of Our Lives (1946)
Two Cointreaux, please.[CN] 两杯"君度",麻烦你 是的,先生 Casablanca (1942)
This morning you had two cups.[CN] - 你喝啊,今天早上你喝了两杯 For Whom the Bell Tolls (1943)
Make it two, will you, like a good fellow?[CN] -来两杯 可以吗 好伙计 Rebecca (1940)
Well, i'll mosey along and be out in two shakes.[CN] 好吧,我去溜达溜达,带两杯奶昔回来 Saratoga Trunk (1945)
But I come ashore. I take one drink. I take two drinks.[CN] 但一靠岸,我就喝酒 一杯,两杯 The Long Voyage Home (1940)
- Make it two.[CN] -两杯 The Grapes of Wrath (1940)
Uh, two brandies and a Chartreuse.[CN] 恩 两杯白兰地和一杯查特酒 The Lady Vanishes (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top